Film

Glory

Back to home
Glory

Showings

Details

Year
2016
Released
N/A
Rated
N/A
Genre
Drama
Run Time
101
Director
Kristina Grozeva, Petar Valchanov
Writer(s)
Kristina Grozeva, Decho Taralezhkov, Petar Valchanov
Actors
Stefan Denolyubov, Margita Gosheva, Alexandra Angelova, Poli Angelova, Raitsa Assenova, Georgi Bratoev, Ana Bratoeva, Nadejda Bratoeva, Georgi Damianov, Filip Denolyubov, Nikola Dodov, Boyan Doychinov, Stanislav Ganchev, Petar Genkov, Kelvin Harrison, Alexey Hristov, Mira Iskarova, Ivan Ivanov, Nedyalko Karanikolov, Gergana Karisheva, Stanisav Kaschiiski, Kamen Kolarov, Diana Koleva, Ventzislav Konstantinov, Martin Kotev, Stefan Kutsarov, Milko Lazarov, Yana Lozeva, Aneliya Mangarova, Georgi Marinov, Valentina Mencheva, Alexandrina Moncheva, Yana Mosholova, Hristofor Nedkov, Nikolay Nikolov, Dmitrii Novgorodtsev, Yavor Petrov, Yavor Petrov, Ralitza Petrova, Dimitar Sardzhev, Ivan Savov, Tanya Shahova, Stiliyana Sredovska, Dr. Georgi Stamenov, Deyan Statulov, Stanislav Stoyanov, Sofia Stoycheva, Nikola Stoynov, Decho Taralezhkov, Kitodar Todorov, Nikolay Todorov, Stefan Todorov, Katya Trichkova, Stefan Denolyubov, Margita Gosheva, Alexandra Angelova, Poli Angelova, Raitsa Assenova, Georgi Bratoev, Ana Bratoeva, Nadejda Bratoeva, Georgi Damianov, Filip Denolyubov, Nikola Dodov, Boyan Doychinov, Stanislav Ganchev, Petar Genkov, Kelvin Harrison, Alexey Hristov, Mira Iskarova, Ivan Ivanov, Nedyalko Karanikolov, Gergana Karisheva, Stanisav Kaschiiski, Kamen Kolarov, Diana Koleva, Ventzislav Konstantinov, Martin Kotev, Stefan Kutsarov, Milko Lazarov, Yana Lozeva, Aneliya Mangarova, Georgi Marinov, Valentina Mencheva, Alexandrina Moncheva, Yana Mosholova, Hristofor Nedkov, Nikolay Nikolov, Dmitrii Novgorodtsev, Yavor Petrov, Yavor Petrov, Ralitza Petrova, Dimitar Sardzhev, Ivan Savov, Tanya Shahova, Stiliyana Sredovska, Dr. Georgi Stamenov, Deyan Statulov, Stanislav Stoyanov, Sofia Stoycheva, Nikola Stoynov, Decho Taralezhkov, Kitodar Todorov, Nikolay Todorov, Stefan Todorov, Katya Trichkova
Countries
Greece
Languages
Bulgarian
IMDB Rating
7.6